KONKURS MOJA UNIA EUROPEJSKA

  październik  2016 – styczeń 2017

6 osobowe uczniowskie zespoły* mają za zadanie zrealizować w szkole kampanię edukacyjną dla rówieśników na temat Unii Europejskiej. DWA NAJLEPSZE ZESPOŁY wyjadą w nagrodę na wizytę studyjną do Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Każda drużyna otrzyma zaświadczenie o nabytych podczas projektu umiejętnościach.

Celem konkursu jest zaproszenie do odpowiedzialnego wejścia w dorosłość w duchu aktywności obywatelskiej w tym umiejętność krytycznego korzystania z mediów, a także nauka pracy projektem oraz prowadzenia kampanii społecznych.

 

Kryteria  oceny działań :

- wnikliwa, wielostronna i krytyczna refleksja na temat UE oraz towarzyszącego jej medialnego dyskursu

- skuteczność oraz zasięg działań : atrakcyjność i widoczność, efekt mnożnikowy

- implementacja/zarządzanie projektem, jakość współpracy w ramach zespołu (działania poprzedzi szkolenie z zakresu pracy z projektem dla wszystkich zgłoszonych uczestników).

- walory estetyczne i poznawcze, oryginalność, nakład pracy/zaangażowanie

 

Jury

Prof. Arnold Kłonczyński

mec. Tomasz Kopoczyński

dr Magdalena Żadkowska

mgr Jerzy Gajzler

 

Projekt realizowany w ramach programu e-twinning https://live.etwinning.net/: 3 europejskie szkoły (Francja, Grecja, Polska) prowadzą równoległe i analogiczne działania.

 

Poniżej przedstawiamy prace konkursowe.

 

Une réponse à “KONKURS MOJA UNIA EUROPEJSKA”

  1. L'équipe Unblog.fr dit :

Laisser un commentaire