• Accueil
  • > Non classé
  • > BREXIT W KRZYWYM ZWIERCIADLE – koordynator Adrian Thrun klasa 1ah

BREXIT W KRZYWYM ZWIERCIADLE – koordynator Adrian Thrun klasa 1ah

Image de prévisualisation YouTube

Zespół

Adrian Thrun

Maciej Kurkowski

Jakub Bródka

Aleksander Dąbrowicz

Jan Gałat

Julia Biały

Odbywający się pod koniec 2016 roku projekt dotyczący działalności Unii Europejskiej, w którym udział bierze III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej w Gdyni, stanowi dobrą okazję do zdobywania i szerzenia wśród innych osób wiedzy dotyczącej tej ważnej dla Polaków organizacji. Decyzję o udziale w projekcie, niemal od razu po jego ogłoszeniu, podjęła grupa z klasy pierwszej liceum o profilu humanistycznym, jako misję stawiając sobie w interesujący i przystępny sposób przekazać nauczycielom i uczniom informacje dotyczące szeroko nagłośnionego oraz dość istotnego dla obywateli Unii wydarzenia, jakim jest decyzja Wielkiej Brytanii o rezygnacji z członkostwa w tej wspólnocie, szerzej znanego jako Brexit.

Temat wybrany został jednogłośnie. Za szczególnie ciekawy uznany został przez grupę z uwagi na fakt, że choć niemal każdy o sprawie słyszał, mało kto miał okazję temat zgłębić. Celem przygotowanego materiału jest więc ukazanie najistotniejszych postaci, genezy, podłoża historycznego oraz przebiegu Brexitu. Liderem grupy wybrany został przez głosowanie Adrian Thrun, stale mobilizujący pozostałych członków do działania. Najtrudniejszym elementem pracy był wybór, w jaki sposób zaprezentować wybrane zagadnienie, aby zachowało wysoką wartość merytoryczną, ale także przyciągało uwagę. Ostatecznie zapadła decyzja o przygotowaniu prezentacji zawierającej najistotniejsze informacje oraz skeczu, przedstawiającego je w sposób humorystyczny.

Członkowie grupy szybko podzielili się obowiązkami i rozpoczęli pracę. Przygotowany został scenariusz, w którym każdemu przypadała rola jednego z polityków zaangażowanych w opisywaną sprawę. Utworzona została również prezentacja multimedialna, zawierająca liczne zdjęcia, opisująca przebieg wydarzeń, fakty historyczne oraz postacie (w większości  pokrywające się z bohaterami skeczu). Nauczenie się ról oraz przygotowanie strojów i rekwizytów nie było dużym problemem, uczestników szczególnie mobilizował fakt, że udało im się zrobić już coraz więcej. Dodatkowo przed występem odbyło się kilka prób, koniecznych przy takiej formie ekspresji.

Pierwsze przedstawienie projektu odbyło się 16 grudnia 2016 w klasie pierwszej o profilu humanistycznym w III LO im. Marynarki Wojennej w Gdyni na lekcji języka polskiego za zgodą wychowawcy uczestników, mgr. Zbigniewa Kruszewskiego. Występ odbył się zgodnie z planem, uczniowie  uważnie wysłuchali przygotowanej prezentacji, a skeczowi pt. „Brexit w krzywym zwierciadle” towarzyszyły salwy śmiechu oraz chwile powagi we fragmentach bardziej wzniosłych. Sądząc po opiniach publiki, spełniony został najważniejszy cel pracy: przekazanie wiedzy o Brexicie w sposób przystępny, zapadający w pamięć, zapewniający dobrą zabawę i zwiększający świadomość. Planowane jest również drugie przedstawienie projektu. Odbędzie się ono w III LO po przerwie świątecznej i adresowanie jest również do uczniów z innych klas.

Zarówno prezentacja, jak i skecz udokumentowane zostały na filmach i zdjęciach. Dołączone sprawozdanie filmowe jest w stanie ukazać przebieg i przygotowania grupy do projektu w sposób wizualny, interaktywny.

PREZENTACJA:    Brexit.2

 

 

Ogółem członkowie grupy są zadowoleni ze swojego udziału w projekcie. Było to doświadczenie kształcące, pozwalające zgłębić temat dotyczący Unii Europejskiej, a także przekazać te informacje innym. Stanowiło to bardzo ciekawą inicjatywę, a z tego, co mówią słuchacze, również wartą uwagi. Nie pozostaje więc nic innego jak cieszyć się z wypełnienia wyznaczonej sobie misji społecznej i uświadamiającej.

Laisser un commentaire