• Accueil
 • > Non classé
 • > EYP European Youth Parliament Gdynia 2016 – koordynator Kuba Szut 2ib

EYP European Youth Parliament Gdynia 2016 – koordynator Kuba Szut 2ib

 1. Natalia Utracka – zaplecze medialne;
 2. Teresa Kapica – przygotowanie i prowadzenie prac w Committee on Development;
 3. Robert Sikorski – przygotowanie i prowadzenie prac w Committee on Employment and Social Affairs;
 4. Kajetan Stankiewicz – przygotowanie i prowadzenie prac w Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs;
 5. Miłosz Tkaczeń – przygotowanie i prowadzenie prac w Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs;
 6. Jakub Szut – sprawy organizacyjne, nadzór.

5 16 17 18

 

https://www.facebook.com/EYP2016/

Cel:

Uświadomienie uczniów w przestrzeni działań i funkcjonowania Unii Europejskiej oraz pokazania wpływu działalności UE na Europę. Uwrażliwienie uczniów na problemy współczesnego społeczeństwa oraz promowanie aktywnych postaw obywatelskich wśród uczniów.

 

Przebieg:

W celu realizacji naszych celów zorganizowaliśmy dla uczniów Gimnazjum nr 24 w Gdyni obrad Europejskiego Parlamentu Młodzieży 2016 w Gdyni. Obrady odbyły się w dniach

17-18.11.2016, a poprzedziło je wprowadzenie uczniów w tematykę i specyfikę prac Parlamentu Europejskiego. Uczniowie zostali zapoznani z tematami prac poszczególnych komisji:

 1. EMPL – Committee on Employment and Social Affairs
  1. How to introduce young people into the labour market.
  2. LIBE – Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
   1. Cyberspace – preventing terrorism and freedom of speech
  3. DEVE – Committee on Development
   1. How EU should be changed to help youth on their educational, leisure and labour path?

Uczniowie mogli wybrać najbardziej odpowiadający im komitet i przygotować się merytorycznie do prac. Podczas samych obrad, uczniowie dyskutowali na zadane tematy, a rolę moderatorów pełnili organizatorzy, odpowiadający za poprawny przebieg obrad i pomoc uczestnikom w przygotowaniu rezolucji.

Prace każdej komisji zakończyło przygotowanie rezolucji, prezentującej możliwe rozwiązania na dane tematy.

Laisser un commentaire