GRA O UNIĘ koordynator Daria Cisło klasa 2Lcc

 Image de prévisualisation YouTube

  • Daria Cisło 2Lcc-koordynator zespołu, zaplecze graficzne
  • Joanna Pergoł 2Lcc-część merytoryczna gry
  • Jan Kaniecki 2Lmm- zasady gry
  • Adam Borsuk 2Lcc-zasady gry
  • Laura Reszka 2Lbb-zaplecze graficzne
  • Dominik Gulgowski 2Lmm- kontakt z sekretariatem

Cel: Poszerzenie wiedzy uczniów na temat organów i instytucji Unii Europejskiej.

 

Założenia:

  1. Skierowanie kampania do uczniów gimnazjum i liceum.
  2. Przekazanie informacji na temat instytucji organów Unii Europejskiej oraz sposobów ich działania.
  3. Zwrócenie uwagi uczniów na problemy i zadania jakie stoją przed Unią Europejską.
  4. Przedstawienie ich w kreatywny i rozrywkowy sposób.

 

Organizacja pracy:

W celu jak najbardziej sprawnego i efektywnego wykonania kampanii edukacyjnej posłużyliśmy się programem „Trello”. Opiera się on na metodzie sterowania pracą „Kanban”, która została opracowana w latach pięćdziesiątych w Japonii. Słowo kanban w wolnym tłumaczeniu można w poniższym przypadku oddać jako „spis widoczny”. Metoda rozwijał się i dziś oznacza także system informacyjny, system planowania, rozdziału oraz kontroli czynności i zadań produkcyjnych.

 

Opis gry: „Gra o Unię”

Gra powstałą z myślą o uświadomieniu uczniów o różnych systemach i strukturach Unii Europejskiej, ale także dobrej zabawie. Podczas gry, zagrywając odpowiednie karty danych frakcji wchodzących w skład Parlamentu Europejskiego, gracze będą rywalizować o posiadanie jak największej ilości  jak najbardziej wartościowych Instytucji i Dyrekcji Unijnych. Każda z frakcji posiada swoje karty, które reprezentują poszczególne partie danych krajów (np. PO, PiS, CDU,SPD, Forza Italia), które przynależą do odpowiednich partii w Parlamencie. Podczas każdej z 6 tur gracze będą musieli zmagać się z różnymi unijnymi problemami (zarówno wewnętrznymi jak i zewnętrznymi), które będą okazją do dyskusji, wyrażenia swoich opinii i szukania wspólnych rozwiązań. Pod koniec gry gracze będą posiadali różne instytucje i dyrekcje, które sumarycznie wskażą zwycięzce gry.

 

 

 

Problemy:

Kryzys strefy euro

Masowa migracja

Uregulowanie międzynarodowego handlu

Fala eurosceptycyzmu

Wspólna polityka zagraniczna

Integracja europejskiego szkolnictwa

Unijna polityka klimatyczna

Budżet unijny
4 Frakcje

-Europejska Partia Ludowa

-Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów     -Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy     -Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy

 

 

Instytucje:

Sąd Pierwszej Instancji

Komisja Europejska

Europejski Trybunał Obrachunkowy Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich Europejski Bank Centralny

Europejska Szkoła Administracji

Europejski Bank Inwestycyjny

Trybunał Sprawiedliwości

Europejski inspektor ochrony danych  Komitet regionów
Urząd publikacji
Europejska szkoła administracji

Dyrekcje:
Sprawy Gospodarcze i Finansowe

Edukacja i Kultura

Gospodarka morska i rybołówstwo Konkurencja

Rolnictwo i Rozwój Obszarów Wiejskich Handel

Środowisko

Polityka regionalna i miejska

Ochrony Ludności i Pomocy Humanitarnej 


 Harmonogram:

 

Lp. Data Zadanie oraz opis Odpowiedzialny
1. 8.11 Spotkanie organizacyjne-zaplanowanie  kampanii oraz podzielenie obowiązków Daria Cisło
2. 8.11-13.11 Zebranie informacji na temat Unii Europejskiej niezbędnych do stworzenia gry Joanna Pergoł
3. 13.11-20.11 Tworzenie treści i zasad gry Jan KanieckiAdam Borsuk
4. 18.11 Uzyskanie zgody dyrekcji na przeprowadzenie kampanii Dominik Gulgowski
5. 25.11 Uzyskanie zgody nauczycieli wychowawców na prezentację gry na godzinach wychowawczych Dominik Gulgowski
6. 28.11 Ogłoszenie gry na szkolnym apelu Joanna Pergoł
7. 20.11-4.12 Graficzne opracowanie kart gry oraz tworzenie plakatów informacyjnych Laura Reszka
Daria Cisło
8. 5.12 Przeprowadzenie prezentacji gry dla chętnych uczniów w godzinach popołudniowych Daria Cisło
9. 7-12.12 Prezentacja gry na wybranych godzinach wychowawczych Laura Reszka

 

Laisser un commentaire